Få opkvalificering
og hjælp til inklusionen

Vi inviterer hermed alle skoler i landet til at deltage i et projekt, der skal afprøve en ny tilgang til at skabe inkluderende fællesskaber.

I mange skoler er det en udfordring at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle børn. Især børn med ADHD, autismespektrumforstyrrelser (ASF) og lignende vanskeligheder har svært ved at etablere gode sociale relationer og bliver ikke løftet så meget fagligt, som man kunne ønske.

Undervisningsministeriet har derfor igangsat et satspuljeinitiativ, der skal skabe systematisk viden om, hvordan læringsmiljøet i de almindelige klasser kan udvikles og blive mere inkluderende. Vi inviterer hermed alle skoler til at deltage i dette initiativ.

Projektet henvender sig til klasser i indskolingen, der har mindst to elever med ADHD, ASF eller lignende vanskeligheder.

Pædagoger eller lærere vil modtage opkvalificering og løbende vejledning, der kan hjælpe til at:

  • skabe et stærkere og mere inkluderende fællesskab for hele klassen
  • støtte elever med ADHD, ASF eller lignende vanskeligheder til at skabe venskaber og positive relationer
  • tilrettelægge undervisningen, så elever med særlige behov får et større fagligt udbytte
  • styrke forældresamarbejdet.

Hvis din skole deltager,
får I

  • viden og redskaber til at styrke arbejdet med inkluderende fællesskaber i indskolingen
  • løbende vejledning
  • gratis opkvalificering
  • fuld kompensation for deltagelse til fx vikardækning,
    forberedelse og administration.

Projektet skal give ny viden

Projektet skal evalueres, og erfaringer skal efterfølgende deles til glæde for alle andre skoler i landet. Projektet skal foregå som et lodtrækningsforsøg, og alle deltagerskoler skal derfor deltage med en eller flere klasser fra to eller fire årgange. Klasserne på den ene årgang vil være forsøgsklasser og modtage opkvalificering, klasserne på den anden årgang vil være kontrolklasser og vil ikke modtage opkvalificering.

Deadline for ansøgning var 1. december. Ansøgerne får svar inden udgangen af 2017.

Hvem står bag

Opkvalificeringen bliver foretaget af VIA University College i samarbejde med ADHD-foreningen og Professionshøjskolen Metropol og består af to undervisningsdage, et opfølgningsseminar og online-implementeringsstøtte.

Evalueringen bliver foretaget af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og vil indeholde en effektanalyse, en implementeringsanalyse samt en analyse af elevernes sociale relationer og læringskapacitet.

Det samlede projekt bliver udført for Undervisningsministeriet.