Få opkvalificering
og hjælp til inklusionen

Vi inviterer hermed alle skoler i landet til at deltage i initiativet Plads til forskellighed. Initiativet henvender sig til indskolingen og består af et opkvalificeringsforløb af udvalgte ressourcepersoner.

I mange skoler er det en udfordring at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle børn. Især børn med ADHD, autismespektrumforstyrrelser (ASF) og lignende vanskeligheder har svært ved at etablere gode sociale relationer og bliver ikke løftet så meget fagligt, som man kunne ønske.

Undervisningsministeriet har derfor igangsat et satspuljeinitiativ, der skal skabe systematisk viden om, hvordan læringsmiljøet i de almindelige klasser kan udvikles og blive mere inkluderende. Vi inviterer hermed alle skoler til at deltage i dette initiativ.

Initiativet henvender sig til klasser i indskolingen, der har mindst to elever med ADHD, ASF eller lignende vanskeligheder.

Pædagoger eller lærere vil modtage opkvalificering, der kan hjælpe til at:

  • skabe et stærkere og mere inkluderende fællesskab for hele klassen
  • støtte elever med ADHD, ASF eller lignende vanskeligheder til at skabe venskaber og positive relationer
  • tilrettelægge undervisningen, så elever med særlige behov får et større fagligt udbytte
  • styrke forældresamarbejdet.

Deadline for tilmelding er d. 20. maj 2019 kl. 12.00. Tilmeld her.

Ansøgere får svar medio juni 2019.

Projektet skal give ny viden

Satspuljeinitiativet løber fra 2017-2020. Initiativet består af tre faser: 1) udvikling af indsatsen, 2) afprøvning af indsatsen og evaluering 3) spredning af indsatsen. Indsatsen bliver udviklet, afprøvet og evalueret i skoleåret 2018-19. Vi inviterer nu flere skoler til at deltage i spredningsfasen, som løber i skoleåret 2019-20.

Hvis din skole deltager,
får I

  • viden og redskaber til at styrke arbejdet med inkluderende fællesskaber i indskolingen
  • gratis opkvalificering
  • fuld kompensation for deltagelse til fx vikardækning,
    forberedelse og administration.

Hvem står bag

Opkvalificeringen bliver foretaget af VIA University College i samarbejde med ADHD-foreningen og Professionshøjskolen Metropol.

Evalueringen bliver foretaget af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og vil indeholde en effektanalyse, en implementeringsanalyse samt en analyse af elevernes sociale relationer og oplevelser af undervisningen.

Det samlede projekt bliver udført for Undervisningsministeriet.