Krav for at deltage

Projektet henvender sig til indskolingen og består af et opkvalificeringsforløb af udvalgte ressourcepersoner samt en evaluering.

De årgange, der kan deltage i projektet, er 0.-3. årgang i skoleåret 2018/19. Deltagerklasserne skal have mindst to elever med ADHD, ASF eller lignende vanskeligheder. Eleverne skal ikke nødvendigvis være diagnosticerede, men klassens lærere skal vurdere, at der er mindst to elever med disse vanskeligheder i klassen. Du kan selvfølgelig ikke vide, om der er to elever med disse vanskeligheder i de kommende 0-klasser. Men hvis du har erfaring for, at det typisk er tilfældet hos jer, må du gerne tilmelde 0-klasser alligevel.

Se Undervisningsministeriets uddybede Beskrivelse af elevernes vanskeligheder.

I udvælgelsen vægter det positivt, at skolen har en grundig praksis med at registrere fravær på individniveau, og at skolens lærere primært arbejder i årgangsteam.

Ansøgningsfristen var 1. december 2017. Ansøgerne får svar inden udgangen af 2017.

I deltager med både forsøgs- og kontrolklasser

I evalueringen skal VIVE sammenligne klasser, der modtager en indsats, med klasser, der ikke modtager en indsats. Alle skoler skal derfor deltage med en eller flere klasser fra to eller fire årgange. Klasserne på den ene årgang vil være forsøgsklasser og modtage opkvalificering, klasserne på den anden årgang vil være kontrolklasser og vil ikke modtage opkvalificering. VIVE trækker lod mellem årgangene om, hvem der får indsatsen, og hvem der ikke gør.

Skolerne må gerne deltage med alle klasser i alle fire indskolingsårgange, hvor to årgange vil fungere som forsøgsklasser, og to årgange vil fungere som kontrolklasser. Ved at deltage med alle klasser fra en årgang får lærere og pædagoger mulighed for at arbejde sammen om indsatsen og styrke årgangens samlede inklusionsarbejde.

Skolen bliver kompenseret med 39.000 kr. pr. forsøgsklasser og 3.000 pr. kontrolklasse. Det dækker fx vikarer i projektperioden, lærerne og pædagogernes forberedelse og sparring, tidsforbrug til at udfylde spørgeskemaer og andre aktiviteter forbundet med at deltage i projektet.

Der skal indgå omkring 400 klasser i projektet. 200 forsøgsklasser og 200 kontrolklasser. Alt efter hvor mange klassetrin og klasser den enkelte skole ønsker at deltage med, rekrutteres der mellem 50 og 200 skoler.

Udbetaling af kompensation

Kompensationen bliver udbetalt til kommunens skoleforvaltning eller direkte til frie grundskoler. Kommunerne udbetaler herefter kompensationen til de enkelte deltagerskoler. Som skoleleder skal du derfor aftale det med skolechefen, hvis din skole gerne vil deltage. Det er også en mulighed, at kommunens skolechef indsender ansøgning for alle de skoler i kommunen, der ønsker at deltage. Hvis du ansøger som skoleleder skal du angive navn og e-mail på din kontaktperson i forvaltningen. Hvis du ansøger som fri grundskole skal du bare svare ja i ansøgningsskemaet til, at du har aftalt det med din skolechef.

Læs Vejledning om mestring af skoledag og hverdagsliv.

Kontakt

Har du spørgsmål til evalueringen kan du skrive til projektchef i VIVE, Hanne Søndergård Pedersen på pladstilforskellighed@vive.dk