Om os

Undervisningsministeriet står bag projekt Plads til forskellighed. VIA University College skal udvikle og afprøve opkvalificeringsforløb for lærere og pædagoger i indskolingen, og VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd skal evaluere indsatsen og efterfølgende sprede den nye viden.

VIA University College

VIA University College (VIA) udbyder mere end 40 videregående uddannelser blandt andet til lærere, pædagoger og socialrådgivere. Ud over grund- og efteruddannelser har VIA 20 forsknings-, udvik-lings- og innovationscentre, der udvikler ny viden i samarbejde med offentlige og private virksomheder i ind- og udland. VIA har adresse i Aarhus. VIA forestår udvikling og afprøvning af opkvalificeringsforløb i samarbejde med ADHD-foreningen og Professionshøjskolen Metropol. Til udviklingen af opkvalificeringsforløbet indgår forsker i relationskompetence Louise Klinge ligeledes som ekstern ekspert.

Kontakt: Har du spørgsmål kan du skrive til Christina Madsen fra VIA, chma@via.dk.

Professionshøjskolen Metropol

Professionshøjskolen Metropol udbyder videregående uddannelser inden for et bredt område, der dækker sundhed, rehabilitering, ernæring, velfærdsteknologi, ledelse, pædagogik og socialt arbejde. Metropol har adresse i København og vil forestå undervisningen af ressourcepersoner fra Sjælland og øerne.

ADHD-foreningen

ADHD-foreningen arbejder for at forbedre forholdene for mennesker med ADHD og deres pårørende. En vigtig del af ADHD-foreningens arbejde er at sprede viden om ADHD til mennesker med ADHD, deres familier, de professionelle, som i deres arbejde møder mennesker med ADHD, samt til befolkningen generelt. ADHD-foreningen er med i udviklingen og afprøvning af opkvalificeringsforløbet.

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

VIVE er en uafhængig statslig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet. VIVE leverer viden, der bidrager til at løse velfærdssamfundets udfordringer og styrke kvalitetsudvikling, effektivisering og styring i den offentlige sektor inden for social- og sundhedsområdet, børn og familie, ældre, beskæftigelse, uddannelse samt økonomi og administration.

Kontakt: Har du spørgsmål kan du skrive til chefanalytiker i VIVE, Lasse Hønge Flarup på pladstilforskellighed@vive.dk

Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet arbejder for at skabe fagligt stærke uddannelser til alle. For at sikre dette er det vigtigt, at udviklingen af uddannelserne tager udgangspunkt i viden om, hvad der virker. Derfor samarbejder ministeriet med forsknings- og vidensmiljøer om at undersøge, hvad der virker. Det sker blandt andet i satspuljeprojekter, men også i andre udviklingsprojekter og forsøgsprogrammer.