Blogindlæg

Hvis du er ugift, men gerne vil give din partner mulighed for at arve, så er et samlevertestamente måske noget for dig? Det er ikke alle, som har lyst til at blive gift, men det er i det juridiske system det langt mest praktiske, når det eksempelvis kommer til arveretten. Så hvad gør man så?

Prisen gør det muligt for alle

Et udvidet samlevertestamente pris er ikke særlig høj, hvilket gør det nemt at få ordnet det juridiske, inden en ulykkelig hændelse skulle ske. Hvis man selv vælger at stå få det meste papirarbejde, kan man slippe afsted med et par hundrede kroner til notaren. Det koster dog ikke mere end mellem 2-4000 kr. at få ordnet det hele af en advokat.

Prisen gør det muligt for de fleste at være med, hvilket naturligvis også er pointen. Det juridiske system er desværre indrettet således, at selvom man har levet sammen i 20 år og har tre børn, så har man ikke automatisk en arveret. Enten så skal man være gift eller have et udvidet samlevertestamente.

Vær altid forberedt

Skulle det ulykkelige tilfælde af en partners død komme over en familie, vil det være et juridisk virvar at stå uden et samlevertestamente. Som ægtefæller er dette normalt lidt nemmere, men hvis man ikke har et samlevertestamente, kan dette få nogle fatale konsekvenser for den tilbageværende families økonomi.

For de pårørendes skyld vil en et udvidet samlevertestamentes pris være stort set uvurderlig, hvis ulykken sker.

Testamentet er godt til, at ingen bliver efterladt i stikken. Derudover giver det en sikkerhed, som ellers kun status som ægtefæller kan give. Det giver en tryghed for både børnene og partneren i forholdet. Selvom det er en utænkelig situation at skulle forestille sig, er man dog nødt til at imødekomme den.

Hvordan opnår man et samlevertestamente?

Hvis man ønsker et udvidet samlevertestamentes pris, er der nogle krav, som man skal leve op til, inden man kan få et tilbud tilsendt.

Det første krav, som ikke kan rykkes på, er, at man skal kunne være i stand til at gifte sig med hinanden. Det betyder blandt andet, at man ikke må være gift med en anden. Der er også et krav om, at man ikke må have et udvidet samlevertestamente med en anden i forvejen. Hvis et udvidet samlevertestamentes pris skal gives, skal det derudover naturligvis ønskes af begge parter. Det er ikke nok, at den ene gerne vil have det.

Ellers er nogle af kravene, at man skal have børn sammen, børn der er flyttet ud, eller man skal være gravide og vente et barn. Derudover kan man også forvente, at man skal have boet sammen i mindst to år, inden man får et udvidet samlevertestamentes pris.

En meget vigtig detalje er især boligsituationen. Hvis man har et udvidet samlevertestamente, men den ene person flytter ud – så har testamentet ikke samme juridiske funktion. Lige så snart man flytter sammen igen vil det dog virke igen med sammen funktion.